Povinnosti nájemníka

Realitní magazín

Jaké jsou vaše povinnosti, když bydlíte v nájmu?  Pokud nájemce zjistí v bytě jinou než drobnou závadu, kterou je zapotřebí odstranit, musí na ni ihned upozornit pronajímatele. Foto redakce Některé činnosti týkající se běžné údržby nejsou přesně v nařízení vlády vyjmenovány. Proto je třeba věnovat pozornost nájemní smlouvě. Občanský zákoník stanoví, že pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Avšak nájemci je zakotvena povinnost provádět a hradit běžnou údržbu a drobné opravy. Podívejme se, co vše spadá pod tyto pojmy. Vymezuje je nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Běžná údržba Ta zahrnuje především udržování a čištění bytu, včetně zařízení a vybavení. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování, čištění podlah, obkladů a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Nájemce má také povinnost zajistit pravidelné prohlídky a čištění vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. Spadá sem také kontrola funkčnosti termostatických hlavic, hlásiče kouře, včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií. Drobné opravy jsou limitovány náklady Do drobných oprav spadají opravy podlah a podlahových krytin, dveří a oken, výměny zámků, opravy kování, klik, rolet a žaluzií, opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů televizního vysílání, výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy ventilace, klimatizace a zabezpečovacích systémů. Patří tam také výměny uzavíracích ventilů u rozvodů plynu i vody, výměny sifonů, odsavačů par, digestoří, baterií, ohřívačů vody, veškerého sanitárního zařízení, kuchyňských spotřebičů i vestavěného nábytku, ale také opravy kamen, kouřovodů a kotlů. Mimo tento výčet se za drobné opravy považují také další opravy, které nejsou vyjmenovány ve výše uvedeném paragrafu, ale náklad na jednu takovou opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Opravy by každopádně neměly ročně přesáhnout částku 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Tento limit představuje pojistku proti tomu, aby pronajímatel tímto způsobem nedonutil nájemce k tomu, že během doby pronájmu bytu jej vlastně zrekonstruuje na své náklady. Vše, co není striktně stanoveno, požadujte v nájemní smlouvě Některé činnosti týkající se běžné údržby nejsou přesně v nařízení vlády vyjmenovány. Proto je třeba věnovat pozornost nájemní smlouvě. Tam se dají ošetřit podrobnosti. Jde například o periodicitu malování či tapetování. Tyto činnosti sice spadají pod běžnou údržbu, ale vyžadují poměrně vysoké náklady. Zda je nájemce bude nucen vynaložit ročně, či bude malovat jednou za pět let, by měla stanovit nájemní smlouva. Tam může být i v případě nadstandardních požadavků pronajímatele (časté malování, speciální barvy či tapety apod.) uvedeno, že se bude na nákladech finančně podílet. Co dělat s jinými než drobnými závadami Pokud nájemce zjistí v bytě jinou než drobnou závadu, kterou je zapotřebí bez prodlení odstranit, musí na ni ihned upozornit pronajímatele. Zároveň musí předejít vzniku škod, které by mohly vzniknout. Pokud tedy například praskne vodovodní stoupačka, měl by okamžitě zastavit přívod vody a přivolat havarijní službu. Potom teprve hlásit vše pronajímateli. Takové zásahy pak hradí pronajímatel. Při úpravě práv a povinností v nájemní smlouvě je třeba mít na paměti, že práva a povinnosti lze sjednat jinak, než stanoví zákon a vyhláška, avšak nikdy to nesmí být v neprospěch nájemce.

zdroj: https://www.realitymorava.cz/magazin/files/realitycechy_Cervenec_2021.pdf

Datum publikace článku: 16.07.2021